Abba's House Ministries International, Inc. logo

Home

where we are

Please feel free to contact us:

Email: abbashousemin@gmail.com

Phone: 912.253.5721 or 912.393.5553

Home group meetings: Monday evenings @ 7pm

Our meeting address: 260 Douglas Hwy

Hazlehurst, GA 31539

Our mailing address: 16 W Kelly Lane

Hazlehurst, GA 31539

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon